Site Yönetimi Hizmeti Nasıl Alınır?

Tüm hizmetlerimiz yasalar ve Kat Maliklerince onaylı “Bina Yönetim Planı” çerçevesinde sürdürülmektedir.

Bina yönetim planında belirtildiği şekilde yetkilendirilen şirket veya şirketimizin atadığı yönetici ile “Yönetici Sözleşmesi” yapılır.

Site veya apartmanınızın idari ve fiziki durumu değerlendirilerek tüm kayıtlar, demirbaş ve sistemler ile varsa personel teslim alınır.

Bir yıllık “İşletme Projesi” yapılarak tüm kat maliklerinin onayına sunulur. İtiraz yoksa onaylanmış proje hayata geçirilir.

Aidatlar, site veya apartman adına açılacak bir banka hesabında toplanır. Kat malikleri web sayfamızdan üye girişi yaparak tüm hesap hareketlerini kontrol edebilir.

Geçmişe ait ve güncel hukuki takipler anlaşmalı avukatlarımız aracılığı ile yapılır. Hizmetlerimizin ayrıntılı açıklamaları, “Yönetici Sözleşmesi”nde mevcuttur. Bu sözleşmede yer alan yetki ve sorumluluklar gelen taleplere göre arttırılır veya eksiltilir.